Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA)PDF-versio

Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (1966/657) 3 §:n mukaan kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää maatilatalouden rakenteen parantamiseen, maaseutuelinkeinojen edistämiseen, maaseudun elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen sekä näiden toimenpiteiden kehittämisen edistämiseen. Yhtenä käyttökohteena ovat rahastosta myönnetyt kokonaan kansallisesti rahoitettavat investointiavustukset.

Vuonna 2021 rahaston käytettävissä olevat varat ovat arviolta 113 milj. euroa, kun huomioon on otettu vuodelta 2020 siirtyväksi arvioidut erät. Valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyy 65 milj. euron siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon. Maatilatalouden kehittämisrahastossa ja talousarviossa käytettävissä olevat varat riittävät v. 2021 tavoitteiden mukaisten investointien rahoitukseen. Maatilatalouden kehittämisrahastosta arvioidaan myönnettävän v. 2021 avustuksia 65 milj. euroa.