Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

Valtion eläkerahasto (VER)PDF-versio

Valtion eläkerahaston avulla varaudutaan valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien tulevien eläkkeiden maksamiseen ja pyritään tasaamaan tulevien vuosien eläkemenoja. VER on luonteeltaan puskurirahasto. Rahaston varoja ei käytetä suoraan eläkkeiden maksamiseen, vaan kaikki valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista määrärahoista.

Rahaston tuloista siirretään valtion talousarvioon vuosittain 40 % valtion vuotuisesta eläkemenosta. Siirron talousarvioon arvioidaan olevan 2,0 mrd. euroa v. 2021. Eläkemaksuja VER:lle kertyy v. 2021 n. 1,5 mrd. euroa. Rahaston nettomaksutulo on kääntynyt pysyväisluonteisesti negatiiviseksi eli rahastosta siirretään valtion talousarvioon enemmän kuin rahastoon kertyy maksutuloja.

Rahastolla on valtion eläkerahastosta annetussa laissa säädetty rahastointitavoite. Lain mukaan rahastoa kartutetaan, kunnes rahaston arvo vastaa 25 prosenttia valtion eläkevastuusta. Rahaston hallituksen hyväksymän strategian mukaan tavoitteeseen pyritään viimeistään v. 2033. Valtion eläkevastuu oli vuoden 2019 lopussa 92,7 mrd. euroa.

VER:n sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2019 lopussa 20,6 mrd. euroa, mikä oli 22 % suhteessa valtion eläkevastuuseen vuoden 2019 lopussa. Sijoituksista oli korkosijoituksia 37,3 %, osakesijoituksia 50,9 % ja loppuosa muita sijoituksia sekä johdannaisten vaikutusta. Koronakriisi heikensi alkuvuonna 2020 taloudellista toimeliaisuutta ennen näkemättömällä tavalla, minkä seurauksena VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.6.2020 oli vuoden vaihteesta pudonnut 6,3 % 19,3 mrd. euroon.