Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
           
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000 - -59 000 934 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 - -61 000 214 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000 - -887 000 2 468 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 612 000 - -3 000 000 4 612 000
05. Irakin koulutusoperaation menot - - +8 700 000 8 700 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 47 000 - - 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000 - - 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000 - -8 430 000 1 070 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000 - - 181 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot - - +303 000 303 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000 - - 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000 - +4 000 000 10 316 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 513 000 - - 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000 - - 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000 - - 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000 +8 864 000 -566 000 10 161 000
Yhteensä 38 558 000 +8 864 000 - 47 422 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 05. Irakin koulutusoperaation menot, jolle ehdotetaan 8 700 000 euron määrärahaa sekä 10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot, jolle ehdotetaan 303 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena Irakin operaatiossa on käytetty 50 sotilaan noin kahdeksan kuukauden mittaista operaatiota ja Välimeren operaatiossa enintään 10 sotilaan enintään 12 kuukauden mittaista operaatiota. Lisäksi käyttösuunnitelmakohtaan 15. lisätään 4 000 000 euroa Libanonin operaation tarkentuneista suunnitteluperusteista johtuen. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 20.

Käyttösuunnitelmakohdista 01., 02., 03., 04. ja 08 vähennetään yhteensä 12 437 000 euroa ja vastaava lisäys tehdään käyttösuunnitelmakohtaan 20.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 8 864 000
2015 talousarvio 38 558 000
2014 tilinpäätös 57 266 000
2013 tilinpäätös 61 478 000