Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen.

Selvitysosa:Muutos liittyy valtionhallinnon Kieku-taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoon ulkoasiainministeriön hallinnonalalla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 talousarvio 1 000 000
2014 tilinpäätös -94 205
2013 tilinpäätös 981 948