Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 755 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2019 lopussa 105 283 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 0,87 %. Vuonna 2021 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena -0,4 prosentin korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja -0,1 prosentin korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 773
Muut obligaatiolainat 11
Muut joukkovelkakirjalainat 0
Velkasitoumuslainat -29
Yhteensä 755

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -105 000
Yhteensä -105 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 755 000 000
2020 talousarvio 860 000 000
2019 tilinpäätös 1 191 021 897