Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

HuoltovarmuusrahastoPDF-versio

Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa olevaan huoltovarmuusrahastoon tuloutetaan polttoaineiden ja sähkön valmisteverotuksen yhteydessä kannettava huoltovarmuusmaksu. Aikaisempien vuosien taloustaantuma on aiheuttanut sähkön kulutuksen laskun ja liikennepolttonesteiden kulutuksen pienenemisen. Maksun tuotto on alentunut n. 40 milj. euroon vuodessa. Covid-19-pandemian johdosta alkuvuonna 2020 osittain pysäytetty maailmantalous tulee aiheuttamaan merkittävän pudotuksen tuloutettavaan maksuun.

Rahaston varoilla turvataan kansalaisten, elinkeinoelämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömien taloudellisten toimintojen jatkuvuutta normaaliaikojen vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. Keskeisiä rahoitettavia toimintoja ovat varmuusvarastointi ja erilaiset tekniset varajärjestelyt, kriittisen infrastruktuurin turvaaminen sekä huoltovarmuuskriittisten toimipaikkojen varautumissuunnittelu. Varmuusvarastoja kierrätetään kauppatoimilla, joiden tuotto vaihtelee suuresti. Koronavirusepidemian aikana Huoltovarmuusrahastoa on hyödynnetty terveydenhuollon materiaalisessa varautumisessa. Lisäksi resursseja on kohdistettu laivaliikenteen tukemiseen tavarakuljetusten varmistamiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa.

Eräiden öljytuotteiden hintataso elpyi v. 2019, minkä seurauksena aikaisempina tilikausina tehtyjä arvon alennuksia palautettiin 43 milj. euron arvosta. Alkuvuonna 2020 tapahtuneesta historiallisesta öljytuotteiden hintojen romahduksesta johtuen on syytä varautua siihen, että seuraavassa tilinpäätöksessä joudutaan taas tekemään kattavia alaskirjauksia.

Rahaston taseen loppusumma oli 2 048 milj. euroa v. 2019.