Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2016—2018

    v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 1 632 2 875 2 875 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 199 199 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 1 307 2 550 2 550 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 8 952 10 854 16 155 5 301 49
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 481 7 754 8 055 301 4
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 600 600 600 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 871 2 500 2 500 0
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 5 000 5 000 0
Yhteensä 10 584 13 729 19 030 5 301 39
  Henkilötyövuodet 63,7 67,0 67,0