Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

80. Konst och kulturPDF-versio

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Nationella audiovisuella institutet i anslutning till en överföring av biografverksamheten får ingå ett avtal om att hyra lokaler, så att institutets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 430 000 euro.

Förklaring:Den fullmakt som beviljades i budgeten för 2016 förnyas.

Nationella audiovisuella institutet har som mål att hyra lokaler för institutets biografverksamhet i det kommande Helsingfors Centralbibliotek. Behovet av tilläggsanslag från och med 2019, 180 000 euro, som föranleds av ökade hyresutgifter, kommer att täckas genom överföringar inom huvudtiteln.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 6 080 000
2016 bokslut 6 491 000
2015 bokslut 6 935 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja statsunderstöd till Stiftelsen för Finlands lantbruksmuseum för hyreskostnader för en ny tilläggsbyggnad för lantbruksmuseet Sarka så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 525 000 euro från och med 2018.

Förklaring:I och med att undervisningssamlingen vid Helsingfors universitets lantbruksmuseum flyttas till lantbruksmuseet Sarka behövs en ny hallbyggnad. Senatfastigheter är byggherre och hyresvärd för hallen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 27 257 000
2016 bokslut 24 548 984
2015 bokslut 29 133 407