Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

70. StudiestödPDF-versio

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 29.01.02 och föranleds av att det ökade antalet besvär har lett till anhopningar vid handläggningen av besvären, vilket åter lett till ett tilläggsbehov av visstidsanställd personal motsvarande ett årsverke.


2017 I tilläggsb. 75 000
2017 budget 621 000
2016 bokslut 643 000
2015 bokslut 700 000