Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken.

Förklaring:Tillägget föranleds av att utvecklingsprojektet som gäller gymnasieutbildningen inleds.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 34 016 000
2016 bokslut 18 096 950
2015 bokslut 11 041 000