Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 286 118 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 286 118 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 12 057 650 000 euroa vuonna 2021. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 12 007 650 000 euroa vuonna 2021.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 12 058
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 12 008

2021 II lisätalousarvio 286 118 000
2021 I lisätalousarvio -21 186 000
2021 talousarvio 11 742 718 000
2020 tilinpäätös 18 962 445 477
2019 tilinpäätös 1 792 984 063