Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslia edistää kestävää kehitystä käyttämällä uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä hallinnoimissaan rakennuksissa. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään uusiutuvan energian osuutta energialähteenä.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
LTA V
1000 €
LTA VI
1000 €
LTA VII
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Tasavallan presidentti 2 875 0 0 0 0 0 0 0 2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio
(kiinteä määräraha)
126 126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
199 199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot
(siirtomääräraha 2 v)
2 550 2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia 13 249 0 0 0 0 0 0 19 13 268
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 249 19 8 268
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot
(siirtomääräraha 2 v)
500 500
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
2 000 2 000
75. Perusparannukset
(siirtomääräraha 3 v)
2 500 2 500
  Yhteensä 16 124 0 0 0 0 0 0 19 16 143

  Henkilötyövuodet 65,8 67,0 69,0