Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 164 939 000 euro.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare är 1 339,57 euro i månaden.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det anslag på 158 939 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att staten deltar i finansieringen av byggnadskostnaderna för multifunktionsarenan i Tammerfors genom användning av fondmedel.


2018 budget 164 939 000
2017 III tilläggsb. 7 000 000
2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 154 097 000
2016 bokslut 147 120 326