Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får också användas

10) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.

Förklaring:Punkt 10 i beslutsdelen fogas som punkt 10 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen föranleds av kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.


2018 budget 142 821 000
2017 III tilläggsb. 10 000 000
2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 91 981 000
2016 bokslut 55 712 700

86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under momentet ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.

Tiden för insamling av sådant privat kapital till yrkeshögskolorna som ska beaktas vid behandlingen av statens medfinansiering förlängs till att gälla perioden 1.8.2017—31.12.2018. Ett tvåårigt reservationsanslag möjliggör statliga finansieringsbeslut i början av 2019.


2018 budget 24 000 000