Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 39 557 000 euro.

Anslaget får användas

6) till ett belopp av högst 26 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök samt främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 150 000 euro jämfört med det belopp på 38 407 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ökad finansiering av språkförsök.


2018 budget 39 557 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 34 016 000
2016 bokslut 18 096 950