Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 672 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 17 264 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 408 000 euro, varav 70 000 euro föranleds av en överföring från moment 32.01.01 av en uppgift som gäller arbetskraftsutbildning och 338 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.70.22 för inledandet av projektpaketet för digitalisering av statsunderstödsprocessen.

Eventuella underhållsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med anslaget föranleder inget behov av tilläggsanslag.


2018 budget 17 672 000
2017 III tilläggsb. 1 662 000
2017 I tilläggsb. -9 000
2017 budget 18 021 000
2016 bokslut 19 731 000