Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 203 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 7,95 senttiä kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 31,20 senttiä kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 4,5 senttiä kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 31 senttiä kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 7,55 senttiä grammalta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 5,25 senttiä grammalta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 19,45 senttiä grammalta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 30 senttiä millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2020—2023 yhteensä 200 milj. eurolla. Tuottotavoitteesta puolet toteutettiin vuosina 2020—2021 ja puolet toteutetaan vuosina 2022—2023. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tupakkaveron korottamisesta.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2020
tilinpäätös
2021
talousarvio
2022
esitys
       
Savukkeet 924 971 1 034
Muut tupakkatuotteet 135 161 169
Yhteensä 1 059 1 132 1 203

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 32 milj. euron vähennyksen tupakkaveron tuottoon vuonna 2021.


2022 talousarvio 1 203 000 000
2021 talousarvio 1 132 000 000
2020 tilinpäätös 1 058 655 629