Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2020—2022

    v. 2020
tilinpäätös
1000 €
v. 2021
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2022
esitys
1000 €
 
Muutos 2021—2022
    1000 € %
 
01. Korkotulot 46 324 47 241 42 757 -4 484 -9
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 4 541 3 700 2 800 -900 -24
05. Korot muista lainoista 23 195 23 111 18 139 -4 972 -22
07. Korot talletuksista 67 100 100 0
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 18 522 20 330 21 718 1 388 7
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 936 652 2 417 425 2 409 000 -8 425 0
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 936 652 2 417 425 2 409 000 -8 425 0
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 188 000 100 000 100 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 188 000 100 000 100 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 155 000 144 000 -11 000 -7
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 155 000 144 000 -11 000 -7
Yhteensä 1 344 876 2 719 666 2 695 757 -23 909 -1