Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 133 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 6 103 000 euroa on Kehärata-hankkeen ja 6 409 000 euroa Seinäjoki—Oulu 2. vaihe -hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen tulojen loppumaksatuksia. Vastaavat määrärahan lisäykset on merkitty momentille 31.10.77. Lisäyksestä 5 621 000 euroa on WINMOS-hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen loppumaksatus ja 1 000 000 euroa Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys -hankkeelle saatua ulkopuolista maksuosuutta.


2017 I lisätalousarvio 19 133 000
2017 talousarvio 4 145 000
2016 tilinpäätös 153 194 639
2015 tilinpäätös 17 733 922