Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty laissa tasavallan presidentin kansliasta (100/2012). Tasavallan presidentin kanslian toiminta ja tavoitteet määräytyvät perustuslaissa ja muissa laeissa säädettyjen tasavallan presidentin tehtävien ja tasavallan presidentin itsensä asettamien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslian tavoite on hiilijalanjäljen pienentäminen kolmannekseen vuoteen 2024 mennessä, lähtötasona vuosi 2016. Sen saavuttamiseksi kanslia mm. käyttää mahdollisimman kattavasti uusiutuvaa energiaa hallinnoimissaan rakennuksissa sekä vähentää matkustamisesta aiheutuvia hiilipäästöjä. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään edelleen uusiutuvan energian osuutta.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2021—2023

    v. 2021
tilinpäätös
1000 €
v. 2022
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2023
esitys
1000 €
 
Muutos 2022—2023
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 126 126 126 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 17 890 26 671 39 757 13 086 49
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 591 8 621 8 707 86 1
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 500 500 500 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 550 2 550 2 550 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 249 3 000 8 000 5 000 167
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 5 000 12 000 20 000 8 000 67
Yhteensä 18 016 26 797 39 883 13 086 49
  Henkilötyövuosien kokonaismäärä 67,0 69,0 69,0