Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får även användas

5) till att täcka de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

Förklaring:Punkt 5 i beslutsdelen fogas som punkt 5 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Räddningsinstitutet har möjlighet att använda anslaget inom ramen för det totala beloppet för kurser som genomförs som tillämpade övningar och på vilka räddningsverkens och avtalsbrandkårernas manskap ges utbildning i sådana yrkestekniska färdigheter som krävs inom räddningsverksamheten för att täcka kostnaderna för 2018 till ett belopp av högst 40 000 euro på det sättet att det högsta beloppet per deltagare är 550 euro.


2018 budget 15 997 000
2017 budget 12 914 000
2016 bokslut 12 072 000