Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

08. JäteveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Jäteveroa suoritetaan lain verotaulukossa mainitusta kaatopaikalle toimitetusta hyödyntämiskelpoisesta jätteestä. Jäteveron määrä on 70 euroa tonnilta jätettä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi jäteverolain muuttamisesta. Esityksessä jäteveroa ehdotetaan korotettavaksi vuoden 2023 alusta. Lisäksi esitykseen sisältyisi ehdotus jäteveron veropohjan laajentamisesta tiettyihin hyödyntämiskelpoisiin jätteisiin.


2023 talousarvio 8 000 000
2022 talousarvio 6 000 000
2021 tilinpäätös 3 112 846