Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

12.6. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeetPDF-versio

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät talousarviotalouden suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n, Neste Oil Oyj:n ja SSAB:n osakkeet. Näiden kirjanpitoarvo oli 31.12.2022 yhteensä 5,8 mrd. euroa ja markkina-arvo 19,7 mrd. euroa. Markkina-arvo on pienentynyt alkuvuodesta yhteensä 4,5 mrd. euroa ollen 4.8.2023 yhteensä 15,2 mrd. euroa. Neste Oil Oyj:n osakekurssin heikentymisen vaikutus oli yhteensä 2,9 mrd. euroa.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2015—2022 ja 4.8.2023 (mrd. euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4.8.2023
                   
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 10,2 11,5 15,2 15,5 18,9 26,0 25,0 19,7 15,2
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 5,7 5,7 5,7 5,1 5,1 5,5 5,7 5,8 5,8
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 4,5 5,8 9,5 10,4 13,8 20,5 19,3 13,9 9,4