Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2019—2021

    v. 2019
tilinpäätös
1000 €
v. 2020
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2021
esitys
1000 €
 
Muutos 2020—2021
    1000 € %
 
01. Korkotulot 46 600 44 181 47 287 3 106 7
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 5 481 4 500 3 700 -800 -18
05. Korot muista lainoista 23 374 18 069 23 111 5 042 28
07. Korot talletuksista 367 1 800 100 -1 700 -94
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 17 377 19 812 20 376 564 3
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 515 174 2 176 400 2 086 475 -89 925 -4
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 515 174 2 176 400 2 086 475 -89 925 -4
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 143 000 100 000 100 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 143 000 100 000 100 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 137 895 173 900 155 000 -18 900 -11
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 137 895 173 900 155 000 -18 900 -11
Yhteensä 1 842 668 2 494 481 2 388 762 -105 719 -4