Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 3 397 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Momentille tuloutetaan Rahoitusvakausviraston luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perimät hallintomaksut, joilla katetaan viraston toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.03.


2021 talousarvio 3 397 000
2020 talousarvio 3 635 000
2019 tilinpäätös 4 150 532