Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

06. VäylämaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 48 100 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua.

Väylämaksun puolitusta jatketaan vuonna 2021. Vuoden 2021 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2020 toteutuma-arvioon 50,16 milj. euroa sekä siihen, että liikennemäärän arvioidaan olevan koronakriisistä johtuen hieman normaalia vähäisempää vielä vuonna 2021.


2021 talousarvio 48 100 000
2020 talousarvio 50 160 000
2019 tilinpäätös 52 161 593