Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta sekä vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena

4) äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Vuonna 2011 toimitetaan eduskuntavaalit ja aloitetaan tammikuussa 2012 toimitettavan presidentinvaalin valmistelut. Vaalivalmiuden ylläpidon turvaavaa vaalitietojärjestelmän teknisen alustan uudistamista jatketaan. Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös vaaleihin liittyvään tiedotukseen ja äänestysaktivointiin.

Vaalitietojärjestelmä -hankkeeseen on myönnetty vuosina 2008—2010 yhteensä 2 600 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Vuoden 2011 eduskuntavaalit ja vuoden 2012 presidentinvaalien valmistelut 16 410
Vaalit.fi -internet sivuston uudistaminen 25
Nuorisovaalit verkkoäänestyksenä eduskuntavaalien yhteydessä (VNp 4.2.2010) 50
Vaalitietojärjestelmä, siirto momentilta 28.70.20 700
Vuodelle 2010 ko. tarkistukseen myönnetyn lisäyksen poisto -800
Yhteensä 16 385


2011 talousarvio 18 422 000
2010 talousarvio 2 037 000
2009 tilinpäätös 16 010 605