Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Osasto 15

LAINATPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2017—2019

    v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
    1000 € %
 
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 565 527 413 218 65 114 -348 104 -84
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 68 304 21 000 19 500 -1 500 -7
04. Muiden lainojen lyhennykset 497 222 392 218 45 614 -346 604 -88
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 3 083 951 3 079 932 1 426 533 -1 653 399 -54
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 3 083 951 3 079 932 1 426 533 -1 653 399 -54
Yhteensä 3 649 478 3 493 150 1 491 647 -2 001 503 -57