Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

03. Korkotulojen lähdeveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 84 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1550/1992). Veron määrä on 30 % talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle Suomeen maksetusta korosta. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt.

Kotitalouksien talletukset muodostavat veropohjasta suurimman osan. Vuoden 2017 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletusten kanta Suomen rahalaitoksissa oli n. 83 mrd. euroa ja niiden keskikorko oli n. 0,16 %. Kotitalouksien lähdeverollisten talletusten kannan ja keskikoron arvioidaan kehittyvän taulukossa esitetyn mukaisesti:

  2017
toteutuma
2018
ennuste
2019
ennuste
       
Lähdeverollisten talletusten kannan muutos, % 3,00 4,2 3,7
Kotitalouksien talletusten keskikorko, % 0,16 0,14 0,35

2019 talousarvio 84 000 000
2018 talousarvio 73 000 000
2017 tilinpäätös 65 542 587