Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

22. TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2009—2011

    v. 2009
tilinpäätös
1000 €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2011
esitys
1000 €

Muutos 2010—2011
    1000 € %
             
01. Tasavallan presidentti 2 438 3 206 3 212 6 0
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 296 297 297
02. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 48 59 65 6 10
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 093 2 850 2 850
02. Tasavallan presidentin kanslia 9 955 12 117 18 670 6 553 54
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 339 7 847 8 320 473 6
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 254 270 350 80 30
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 063 1 000 3 000 2 000 200
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 1 300 3 000 7 000 4 000 133
  Yhteensä 12 393 15 323 21 882 6 559 43

  Henkilötyövuodet 81,9 81,5 81,5