Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatuPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Luku ehdotetaan yhdistettäväksi lukuun 30.20 ja sen momentti 30.30.01 siirrettäväksi momentiksi 30.20.02, momentti 30.30.20 siirrettäväksi osiksi momentteja 30.20.20 ja 30.20.62 sekä momentti 30.30.41 siirrettäväksi osiksi momentteja 30.20.20, 30.20.42 ja 30.20.62.