Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(01.) Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitos (Metla) lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tutkimus- ja kehittämistehtävät siirretään Luonnonvarakeskukseen. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 44 141 000 euroa vähennetään tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto 330 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 43 811 000 euroa. Metla on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmissa sovitut henkilötyövuosivähennykset 189 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Metlasta Luonnonvarakeskukseen siirtyvien henkilötyövuosien kokonaismäärä on 604.

Vuodelta 2014 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Luonnonvarakeskuksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

  1 000 euroa Htv
     
Luonnonvarakeskukseen siirtyvät (siirto momentille 30.01.05) -42 710 -604
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -661  
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -73  
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -367  
Yhteensä -43 811 -604

2014 talousarvio 44 141 000
2013 tilinpäätös 44 180 000