Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.

Förklaring:Statsrådets kansli tillsatte hösten 2016 en arbetsgrupp för att utreda sätt för att stödja Nyslottsregionen med anledning av nedläggningen av verksamhetsstället för lärarutbildning i Nyslott. Målet med de åtgärder som regeringen föreslår är att främja aktiv förnyelse inom stärkande av utbildning och kompetens och inom skapande av nätverk. Avsikten är att med hjälp av anslaget förnya verksamhetsmodellen för Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Nyslottsregionen så att verksamhetens effekter stärks samt så att livskraften, näringsstrukturen och näringslivets utvecklingsmöjligheter i regionen stöds. Enheten bildar ett strategiskt verksamhetsställe där verksamhetssätt och nya affärsmodeller utvecklas för att forskningsresultat inom skogsbioekonomin ska överföras i praktiken.


2017 I tilläggsb. 1 600 000
2017 budget 70 801 000
2016 bokslut 78 632 000
2015 bokslut 90 992 000