Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

05. PankkiveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 137 500 000 euroa.

Selvitysosa:Väliaikaisessa pankkiverolaissa (986/2012) säädetään valtiolle verovuosina 2013—2015 suoritettavasta pankkiverosta. Pankkiveroa on velvollinen suorittamaan luottotoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu suomalainen talletuspankki, joka harjoittaa talletuspankkitoimintaa verovuoden alkaessa. Pankkiveron verovuosi on kalenterivuosi. Pankkiveron suuruus perustuu talletuspankin vakavaraisuuslaskennan mukaisten riskipainotettujen erien yhteismäärään edeltävän kalenterivuoden lopussa. Vero on 0,125 prosenttia riskipainotettujen erien yhteismäärästä. Pankkiverolain mukaisesti talletuspankit maksavat verovuoden pankkiveron kokonaisuudessaan huhtikuun loppuun mennessä.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.99.87.


2015 talousarvio 137 500 000
2014 talousarvio 133 000 000
2013 tilinpäätös 133 784 691