Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2016 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkausmenojen maksamiseen Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevissa valtion virastojen ja laitosten hankkeissa.

Selvitysosa:Suomi toimii Arktisten neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017—2019. Puheenjohtajuus on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda omien hankealoitteiden kautta esille Suomen arktista osaamista ja edistää liiketoimintamahdollisuuksia arktisilla alueilla. Momentilta rahoitettavilla hankkeilla on oleellinen merkitys Suomen puheenjohtajuusohjelman toteuttamisessa. Hankkeita toteuttavat laaja-alaisesti eri valtiontoimijat. Hankkeissa on tarkoituksenmukaista käyttää sekä vakituisen henkilöstön että määräaikaiseen palvelussuhteeseen palkattavien työpanosta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 1 800 000
2016 tilinpäätös 1 600 000
2015 tilinpäätös 2 100 000