Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Tekesin hallinnoimaan BEAM-kehitysinnovaatio-ohjelmaan Suomessa toimivilla yrityksille ja muille yhteisöille valtioneuvoston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta koskevan asetuksen (1444/2014) ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1407/2013) mukaisesti. Määrärahaa saa osana BEAM-kehitysinnovaatio-ohjelmaa käyttää myös Suomessa toimivien julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä harjoittavien valtion tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja vastaavien tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Selvitysosa:Momentin perusteluja on muutettu maininnalla Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevasta asetuksesta (EY 1407/2013). Säädösviittaus yhtenäistää momentin käyttöperusteita momenttien 32.20.40, 32.20.43 ja 32.20.83 käyttöperusteiden kanssa. Lisäksi momentin perusteluja on täydennetty siten, että myös julkista tutkimusta ja tiedon levittämistä harjoittavien valtion tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja vastaavien tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen on mahdollista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 535 195 000
2016 tilinpäätös 504 343 000
2015 tilinpäätös 802 582 000