Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 15 500 000 euro.

Fullmakt

Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå avtal i anslutning till anskaffningen av sju havsgående båtar på så sätt att de får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 22 500 000 euro.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 300 000 euro jämfört med det belopp på 12 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av kostnader som uppkommer i samband med anskaffningen av havsgående båtar. Den totala kostnaden för anskaffningen av sju havsgående båtar är 22 500 000 euro. Enligt Europeiska kommissionens förhandsbeslut är det möjligt att få EU-finansiering till ett belopp av 8 100 000 euro för finansieringen av tre båtar. EU-finansieringen minskar i motsvarande grad behovet av finansiering ur budgetpropositionen de kommande åren. Det ansöks om finansiering ur Oljeskyddsfonden för ett sammanlagt belopp på uppskattningsvis ca 4 000 000 euro. Innan beställningen görs säkerställs anskaffningens finansieringsduglighet och man strävar efter att säkerställa finansieringen ur Oljeskyddsfonden så snart som möjligt.


2018 budget 15 500 000
2017 III tilläggsb. 4 241 000
2017 budget 9 400 000
2016 bokslut 10 996 000