Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Anslagen enligt ekonomisk artPDF-versio

Anslagen enligt ekonomisk art åren 2013—20151)

    År 2013
bokslut
År 2014
ordinarie
budget
År 2015
budgetprop.
 
Förändring 2014—2015
Kod Utgiftsart mn € mn € mn € mn € %
             
01-14 Omkostnader 6 444 6 541 6 376 -165 -3
15-17 Pensioner 4 229 4 366 4 472 106 2
18-19 Anskaffning av försvarsmateriel 657 470 447 -24 -5
20-28 Övriga konsumtionsutgifter 1 490 1 581 1 407 -174 -11
29 Mervärdesskatteutgifter 1 171 1 141 1 094 -47 -4
01-29 Konsumtionsutgifter 13 991 14 099 13 796 -303 -2
30-39 Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl. 11 776 11 740 11 157 -582 -5
40-49 Statsbidrag till näringslivet 3 433 3 612 3 634 23 1
50-59 Statsbidrag till hushåll och allmännyttiga samfund 11 393 11 493 12 082 589 5
60 Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och folkpensionsanstalten 5 576 5 709 5 817 108 2
61-65 EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU:s fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet 997 1 139 1 066 -73 -6
66-69 Överföringar till EU och utlandet 3 146 3 082 2 972 -110 -4
30-69 Överföringsutgifter 36 321 36 774 36 729 -45 -0
70-73 Anskaffning av inventarier 131 65 69 4 6
74-75 Husbyggen 79 59 50 -9 -15
76 Jordområden, byggnader och fastigheter 26 35 35 0 0
77-79 Jord- och vattenbyggen 539 488 459 -29 -6
70-79 Realinvesteringar 775 647 613 -34 -5
80-86 Lån som beviljas av statens medel 1 084 505 650 145 29
87-89 Övriga finansinvesteringar 645 206 117 -89 -43
80-89 Lån och övriga finansinvesteringar 1 729 711 767 56 8
70-89 Investeringsutgifter 2 503 1 358 1 379 22 2
90-92 Räntor på statsskulden 1 722 1 775 1 729 -46 -3
93-94 Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering2) 0 0 0 0
95-99 Övriga och icke specificerade utgifter 51 58 72 14 25
90-99 Övriga utgifter 1 772 1 833 1 801 -32 -2
Sammanlagt 54 587 54 064 53 705 -359 -1

1) Utgifterna har samlats i grupper enligt sin ekonomisk art på basis av momentets nummerkod. Varje tal har avrundats särskilt från det exakta värdet och räkneoperatio­nerna stämmer därför inte till alla delar.

2) Utgifter för skuldhantering beaktas under momentet Nettoupplåning och skuldhantering (15.03.01), om budgeten uppvisar ett underskott.