Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)PDF-versio

För förvaltningsområdet föreslås anslag på sammanlagt 1 224 miljoner euro, vilket innebär en minskning på ca 71 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Bakgrunden till anslagsminskningen är regeringens sparbeslut som gäller särskilt utgifterna för utvecklingssamarbete och krishantering. Av anslagen under huvudtiteln utgör andelen för utrikesförvaltningen 23 %, andelen för krishantering 4 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 66 % och andelen för övriga utgifter 7 %.

Resurserna inom utrikesförvaltningen ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Man fortsätter att utveckla strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet. Finlands internationella verksamhet främjas genom Team Finland-modellen. Finland är år 2015 ordförande för Barents euroarktiska råd (BEAC) och värd för generalförsamlingen för det globala initiativet för att bekämpa nukleär terrorism (GICNT).

Krishantering

Utrikesministeriets förvaltningsområdes andel av utgifterna för underhållet av de finländska krishanteringsstyrkorna är 37,2 miljoner euro. För civil krishantering föreslås ett anslag på 15,4 miljoner euro. Antalet anställda i uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2015 vara sammanlagt ca 660.

Utvecklingssamarbete

För internationellt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 1,0 miljard euro. Nivån på anslaget för utvecklingssamarbete bedöms år 2015 ligga vid 0,48 % av BNI beräknat enligt de reviderade nationalräkenskaperna. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås anslag på 801 miljoner euro samt fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 488 miljoner euro så, att utgifterna för dem infaller efter 2015. För höjande av aktiekapitalet i Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund) föreslås ett anslag på 10 miljoner euro.

Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

För betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer och betalning av frivilliga finansiella bidrag föreslås 79,5 miljoner euro. För samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och Arktis föreslås 1,6 miljoner euro. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen och det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden. Också verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland stöds.