Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Statsrådets kansli (huvudtitel 23)PDF-versio

Under huvudtiteln för statsrådets kansli föreslås anslag på sammanlagt 91 miljoner euro, dvs. samma nivå som i den ordinarie budgeten för 2014.

För Team Finland-verksamhet föreslås ett tillägg på 1 miljon euro.

Anslaget under momentet ägarstyrningens aktieförvärv minskas med 1 miljon euro till 1,7 miljoner euro.

Löneutgifterna för politiska statssekreterare tas in under samma moment som specialmedarbetares löner och ministrarnas arvoden. Partistödet minskas med 2 miljoner euro till 32 miljoner euro. Av partistödet är 17 miljoner euro avsett för att stödja partiernas politiska verksamhet och 15 miljoner euro för att stödja partiernas informationsverksamhet och kommunikation.

För 2015 föreslås ett anslag på 1,1 miljoner euro för förberedelserna inför Finlands 100-årsjubileum.

För genomförandet av reformen av forskningsinstitut och finansieringen av forskning fortsätter man att samla in forskningsanslag till statsrådets och dess ministeriers förfogande så att det år 2015 finns 6,4 miljoner euro i omärkta forskningsanslag.