Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

04. Perintö- ja lahjaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 855 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) ja siinä oleviin perintö- ja lahjaveroasteikkoihin. Lahjaveron osuudeksi momentin kertymästä arvioidaan n. 20 %.

Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu 15 erilaista verotukea, joista merkittävimmän, yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen määräksi arvioidaan n. 140 milj. euroa vuonna 2022.


2022 talousarvio 855 000 000
2021 III lisätalousarvio -84 000 000
2021 I lisätalousarvio 138 000 000
2021 talousarvio 846 000 000
2020 tilinpäätös 797 254 567