Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10.6. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeetPDF-versio

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät talousarviotalouden suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Näiden kirjanpitoarvo oli 5,1 mrd. euroa ja markkina-arvo 18,9 mrd. euroa 31.12.2019. Osakkeiden markkina-arvo oli 19,2 mrd. euroa 3.8.2020.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2010—2019 ja 3.8.2020 (mrd. euroa)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.8.2020
                       
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 15,2 15,5 18,9 19,2
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,1 5,1 5,4
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 6,4 2,9 2,1 3,8 5,2 4,5 5,8 9,5 10,4 13,8 13,8