Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 160 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 268 568 000 +19 149 000 287 717 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 231 435 000 -14 989 000 216 446 000
3. Euroopan kehitysrahasto 25 158 000 - 25 158 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 57 300 000 - 57 300 000
5. Humanitaarinen apu 74 800 000 - 74 800 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 7 961 000 - 7 961 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 700 000 - 2 700 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 114 000 000 - 114 000 000
9. Korkotuki-instrumentti 16 500 000 - 16 500 000
Yhteensä 798 422 000 +4 160 000 802 582 000

1) Sisältää ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeen menoja 411 000 euroa, ministeriön ja Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja 12 300 000 euroa ja ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 19 149 000 euroa aiheutuu päästöoikeuksien huutokaupasta 29.8.—31.12.2014 kertyneistä tuloista. Vuoden 2013 kehyspäätöksen mukaisesti päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot ohjataan ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön. Kertyneet päästöhuutokauppatulot kohdennetaan tässä lisätalousarvioesityksessä käyttösuunnitelmakohtaan 1.

Lisäyksestä 11 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeen menojen maksamisesta ja ne kohdistetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2. Norjan ulkoministeriöltä on saatu vastaavat tulot vuonna 2012 ja ne on tuolloin tuloutettu momentille 12.24.99.

Vähennys 15 000 000 euroa aiheutuu siirtyvien määrärahojen kertaluonteisesta leikkauksesta ja se kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2.


2015 I lisätalousarvio 4 160 000
2015 talousarvio 798 422 000
2014 III lisätalousarvio 20 455 000
2014 I lisätalousarvio 48 946 000
2014 talousarvio 891 844 000
2013 tilinpäätös 940 392 000