Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Tasavallan presidentti 3 175 0 0 0 3 175
01. Tasavallan presidentin palkkio
(kiinteä määräraha)
126 126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
199 199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
2 850 2 850
02. Tasavallan presidentin kanslia 34 535 0 0 -986 33 549
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 535 -986 7 549
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot
(siirtomääräraha 2 v)
600 600
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
6 500 6 500
75. Perusparannukset
(siirtomääräraha 3 v)
18 900 18 900
  Yhteensä 37 710 0 0 -986 36 724

  Henkilötyövuodet 78,9 78,0 78,0