Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa hallitusvaihdoksen aiheuttamasta muutoksesta valtioneuvoston yhteisiin palveluihin, 25 000 euroa valtioneuvoston TUVE-laskujen hinnankorotukseen, 69 000 euroa siirtona momentilta 35.01.01 yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta, 60 000 euroa siirtona momenteilta 28.01.01, 29.01.01 ja 35.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 105 000 euroa siirtona momentilta 26.01.04 Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestämiseen sekä vähennyksenä 485 000 euroa siirtona momentille 28.70.20 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -kehittämistä koskevan tuottavuussopimuksen peruuttamisen johdosta.


2019 IV lisätalousarvio 524 000
2019 talousarvio 125 724 000
2018 tilinpäätös 127 656 000
2017 tilinpäätös 124 128 000