Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

I lisätalousarvioesitys 2016PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 250 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 8 250 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 250 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -145 000
01. Ministeriö ja hallinto -145 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 139 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), vähennystä -284 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 700 000
10. Poliisitoimi 1 700 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 700 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -8 905 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 920 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 920 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -9 870 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -9 870 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 45 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 45 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 0
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 375 000
80. Taide ja kulttuuri 375 000
56. Ylimääräinen valtionavustus Pietari-säätiölle Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseen (kiinteä määräraha) 375 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 150 000
01. Hallinto ja tutkimus 280 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 280 000
63. Metsähallitus 0
64. Metsähallitus 2016 0
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Maanmittaus ja tietovarannot 1 870 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 870 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
10. Liikenneverkko 0
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 38 500 000
01. Hallinto 38 500 000
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 38 500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 945 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6 945 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 145 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 800 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 2 000 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 50 870 000