Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

IV lisätalousarvioesitys 2019PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 924 000
01. Hallinto 524 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 524 000
90. Muut menot 400 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä 100 000
59. Avustus tasa-arvopalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 300 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -21 595 000
01. Ministeriö ja hallinto -14 895 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Erityismenot (arviomääräraha), vähennystä -19 650 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 755 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 300 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 300 000
50. Vaalimenot -7 000 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä -7 000 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 27 868 000
01. Hallinto 13 425 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -82 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -105 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -88 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 12 500 000
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 200 000
10. Poliisitoimi 8 397 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 880 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 500 000
20. Rajavartiolaitos 1 070 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 070 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 3 330 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 725 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 600 000
40. Maahanmuutto 1 646 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 846 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -4 200 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 586 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 6 586 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 253 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 7 839 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 75 395 000
01. Hallinto 10 155 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 155 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
10. Verotus ja tulli 12 157 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 617 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 940 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 3 600 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 4 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
50. Eläkkeet ja korvaukset 1 572 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha), lisäystä 1 572 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 30 685 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 11 200 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 485 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 19 000 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -3 174 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 2 426 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -5 200 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -400 000
90. Kuntien tukeminen 4 100 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 4 100 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 15 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 900 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v) 0
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 857 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot -15 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -15 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 0
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Ammatillinen koulutus 400 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 400 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 0
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä -900 000
80. Taide ja kulttuuri 2 472 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 115 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 357 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 53 874 000
01. Hallinto ja tutkimus 486 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 71 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -585 000
10. Maaseudun kehittäminen -20 000 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -20 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
20. Maa- ja elintarviketalous 68 314 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 314 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 65 000 000
40. Luonnonvaratalous 1 858 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 200 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 658 000
64. Metsähallitus 16 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 16 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 3 200 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 200 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 110 620 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 100 475 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 135 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 660 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 102 000 000
10. Liikenneverkko 9 460 000
01. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 460 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 380 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 8 620 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut 300 000
01. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 0
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut 385 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 385 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 52 515 000
01. Hallinto 3 183 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 885 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 40 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 258 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 15 000 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 31 372 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 240 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 132 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -3 140 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -280 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 700 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -160 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka -30 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
60. Energiapolitiikka 36 100 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 0
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), lisäystä 36 100 000
70. Kotouttaminen 0
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -238 050 000
01. Hallinto 500 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
02. Valvonta 511 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 391 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 0
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 125 000
25. Kansallinen genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus ja lääkekehityskeskus (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -125 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut -133 000 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha), vähennystä -13 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), vähennystä -70 000 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä -50 000 000
20. Työttömyysturva -85 000 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä -45 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä -40 000 000
30. Sairausvakuutus -10 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
40. Eläkkeet -29 100 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 900 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
50. Veteraanien tukeminen 16 000 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -10 238 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 000 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 238 000
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha), lisäystä 16 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 600 000
65. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 1 439 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 439 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA -21 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot -99 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -99 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 78 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 78 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
36. VALTIONVELAN KOROT 24 000 000
01. Valtionvelan korko 24 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä 24 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 94 973 000