Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

40. LuonnonvaratalousPDF-versio

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 30.01.23 hydrologisen seurannan uudistamiseen.


2019 IV lisätalousarvio 200 000
2019 talousarvio 13 971 000
2018 tilinpäätös 13 565 000
2017 tilinpäätös 13 520 000

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 658 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kumotun kalastuslain (286/1982) mukaisista puutteellisten yhteystietojen takia jakamatta jääneistä ja vanhentuneista korvauksista vesialueiden omistajille, jotka voimassa olevan kalastuslain (379/2015) 132 §:n mukaisesti on palautettava alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta kalatalousalueille. Palautettavat korvaukset on tuloutettu vuonna 2018 momentille 12.30.99.


2019 IV lisätalousarvio 1 658 000
2019 talousarvio 10 536 000
2018 tilinpäätös 10 250 000
2017 tilinpäätös 8 850 000