Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

20. Maa- ja elintarviketalousPDF-versio

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 314 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 000 000 euroa aiheutuu viraston toimintaedellytysten turvaamisesta ja 314 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Touko-järjestelmän kehittämiseen sekä viraston toiminnan kannalta välttämättömien tietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen.


2019 IV lisätalousarvio 3 314 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 70 048 000

43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 20 000 000 euroa on siirtoa momentilta 30.10.43 ja 45 000 000 euroa momentin 30.10.43 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia käytettäväksi ympäristökorvauksiin 26.3.2019 hyväksytyn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 ohjelmamuutoksen mukaisesti.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvio Yhteensä
       
— EU-osuus 122 098 000 27 300 000 149 398 000
— valtion osuus 168 612 000 37 700 000 206 312 000
Yhteensä 290 710 000 65 000 000 355 710 000

2019 IV lisätalousarvio 65 000 000
2019 talousarvio 290 710 000
2018 tilinpäätös 290 710 000
2017 tilinpäätös 300 043 000