Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta johtuen.


2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000
2017 tilinpäätös 26 184 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 71 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 30.01.23 kolmen kehittämishankkeen toteuttamiseen.


2019 IV lisätalousarvio 71 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 73 155 000
2018 tilinpäätös 70 570 000
2017 tilinpäätös 72 401 000

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 585 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 71 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05, 314 000 euroa momentille 30.20.01 ja 200 000 euroa momentille 30.40.21.


2019 IV lisätalousarvio -585 000
2019 talousarvio 585 000
2018 tilinpäätös 5 120 000
2017 tilinpäätös 1 420 000